Søg bolig

0 Boliger til salg

Mit Boligsalg

På Mit Boligsalg kan du følge salget af din bolig. Se hvor mange der har besøgt din boligpræsentation og hentet en salgsopstilling.

Error executing template "/Paragraph/user_sale_items.cshtml"
System.NullReferenceException: Objektreferencen er ikke indstillet til en forekomst af et objekt.
   ved RealEstate.Broker.Search.Item(User user) i D:\a\1\s\RealEstate.Broker\Search.cs:linje 413
   ved CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_67d06872111d475ba014767db5be3f3c.Execute() i C:\Dynamicweb.net\Solutions\realmaeglerne\Files\Templates\Paragraph\user_sale_items.cshtml:linje 32
   ved RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
   ved RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
   ved RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
   ved RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
   ved Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 2 @using System 3 @using System.Web 4 @using System.Globalization; 5 @using RealEstate.User; 6 @using RealEstate.Broker; 7 @using RealMaeglerne.Library; 8 @using RealMaeglerne.Library.Models; 9 @using RealMaeglerne.Dynamicweb; 10 @using Newtonsoft.Json; 11 @using Dynamicweb.Core; 12 13 @{ 14 bool BoligOne = false; 15 if (!string.IsNullOrEmpty(Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().Area.Item["Type"].ToString()) && Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().Area.Item["Type"].ToString().Equals("bone")) { BoligOne = true; } 16 17 var chartPrimaryColor = "rgba(0, 55, 97,1)"; // #003761 18 var chartSecondaryColor = "rgba(150, 121, 73, 1)"; // #967949 19 var chartTertiaryColor = "rgba(76, 73, 74, 1)"; // #4c494a 20 21 if (BoligOne) 22 { 23 chartPrimaryColor = "rgba(178, 7, 26, 1)"; // #b2071a 24 chartSecondaryColor = "rgba(45, 56, 60, 1)"; // #2d383c 25 chartTertiaryColor = "rgba(128, 128, 131, 1)"; // #808083 26 } 27 28 var culture = new System.Globalization.CultureInfo("da-DK"); 29 30 var user = Dynamicweb.Security.UserManagement.User.GetCurrentExtranetUser(); 31 bool isBroker = (user?.ItemType == "Medarbejder" ? true : false); 32 var ItemModel = RealEstate.Broker.Search.Item(user); 33 } 34 35 36 37 38 39 @if (Dynamicweb.Security.UserManagement.User.IsExtranetUserLoggedIn()) 40 { 41 42 43 string SellerString = ""; 44 string[] SplittedIDS = new string[] { }; 45 List<string> butikker = new List<string>(); 46 47 HashSet<string> godkendteSager = new HashSet<string>(ItemModel.GetString("Godkendte_Salgsopstillinger").Split(new char[] { ',' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)); 48 49 if (!string.IsNullOrEmpty(ItemModel.GetString("SagsNrListe")) || isBroker) 50 { 51 52 if (isBroker) 53 { 54 // Get all relevant butikIds for this user via his groups 55 foreach (var group in user.Groups) 56 { 57 var butikId = group.Item().GetString("CBMedlemsnummer"); 58 if (!String.IsNullOrEmpty(butikId)) 59 { 60 butikker.Add(butikId); 61 } 62 } 63 64 Dynamicweb.Indexing.Querying.IQueryProvider maeglerBoligerQueryProvider = Dynamicweb.Extensibility.ServiceLocator.Current.GetInstance<Dynamicweb.Indexing.IIndexService>().LoadIndex("Boliger", "Boliger.index").GetInstance() as Dynamicweb.Indexing.Querying.IQueryProvider; 65 Dynamicweb.Indexing.Querying.IQuery maeglerBoligerQuery = Dynamicweb.Extensibility.ServiceLocator.Current.GetInstance<Dynamicweb.Indexing.Querying.IQueryService>().LoadQuery("Boliger", "Medarbejderboliger.query"); 66 Dynamicweb.Indexing.Querying.QuerySettings querySettings = new Dynamicweb.Indexing.Querying.QuerySettings(); 67 querySettings.IncludeDebugInfo = true; 68 querySettings.Take = 256; 69 querySettings.Parameters = new Dictionary<string, object>(); 70 /* Do sorting on products collection later on 71 querySettings.SortOrder = new List<Dynamicweb.Indexing.Querying.Sorting.SortInfo>(); 72 Dynamicweb.Indexing.Querying.Sorting.SortInfo si = new Dynamicweb.Indexing.Querying.Sorting.SortInfo(); 73 si.Field = "CustomField_xMarketingFoersteAnnonceringsdato"; 74 si.SortDirection = Dynamicweb.Indexing.Querying.Sorting.SortDirection.Descending; 75 querySettings.SortOrder.Add(si); 76 */ 77 78 querySettings.Parameters.Add("butikker", butikker.ToArray()); 79 80 Dynamicweb.Indexing.Querying.IQueryResult queryResult = null; 81 try 82 { 83 queryResult = maeglerBoligerQueryProvider.Query(maeglerBoligerQuery, querySettings); 84 // SellerString = String.Join(",", queryResult.QueryResult.Select(x => (((Dictionary<string, object>)x)["ID"]).ToString())); 85 SplittedIDS = queryResult.QueryResult.Select(x => (((Dictionary<string, object>)x)["ID"]).ToString()).ToArray(); 86 } 87 catch 88 { 89 // Ignore 90 } 91 } 92 else 93 { 94 SellerString = ItemModel.GetString("SagsNrListe"); 95 SplittedIDS = SellerString.Split(new char[] { ',' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 96 } 97 98 var Properties = Dynamicweb.Ecommerce.Products.Product.GetProductsByProductIDs(SplittedIDS); 99 var products = Properties.ToList().OrderByDescending(p => p.GetFieldDateTimeValue("xMarketingFoersteAnnonceringsdato")); 100 // .Sort("xMarketingFoersteAnnonceringsdato", Dynamicweb.Ecommerce.Products.SortDirection.Descending); 101 102 BoligManager boligManager = new BoligManager(Pageview); 103 104 if (products.Any()) 105 { 106 <div class="sales-items"> 107 @foreach (var p in products) 108 { 109 var bolig = boligManager.CreateBolig(p); 110 string imgUrl = ""; 111 string imgClass = "na"; 112 if (BoligOne) 113 { 114 imgUrl = "/Files/Templates/Designs/rm/assets/images/na-bone.png"; 115 } 116 else 117 { 118 imgUrl = "/Files/Templates/Designs/rm/assets/images/na-real.png"; 119 } 120 if (!String.IsNullOrEmpty(bolig.ImageUrl)) 121 { 122 imgUrl = bolig.ImageUrl; 123 imgClass = ""; 124 } 125 string propCategory = bolig.Ejendomskategori; 126 bool propIsErhverv = bolig.Erhverv; 127 128 int propTypeNr = p.GetFieldIntValue("xEjendomEjendomstypeNr"); 129 130 string altan = p.GetFieldStringValue("xEjendomFaciliteterAltan"); 131 int garageAreal = p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerOevrigeArealerGarage") + p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerHovedbygningIntegreredeArealerGarage"); 132 133 RealEstate.Broker.Model.BrokerEmployee propBroker = null; 134 var brokerUrl = ""; 135 try 136 { 137 propBroker = RealEstate.Broker.Search.GetEmployee(p.GetProductFieldValue("xButikID").ToString(), p.GetProductFieldValue("xAktoererMaeglerKontaktEmail").ToString()); 138 } 139 catch (Exception e) { } 140 141 string bName = String.Empty; 142 string bEmail = String.Empty; 143 if (propBroker != null) 144 { 145 try 146 { 147 var ItemModelBroker = RealEstate.Broker.Search.Item(propBroker.Broker); 148 brokerUrl = "/" + ItemModelBroker.GetString("CBMedlemsnummer").Substring(1); 149 } 150 catch (Exception e) { } 151 152 bName = propBroker.Broker.Name; 153 if (!String.IsNullOrEmpty(propBroker.Broker.CompanyName)) 154 { 155 bName = propBroker.Broker.CompanyName; 156 } 157 158 var butikId = String.Empty; 159 if (propBroker != null && propBroker.Broker != null) 160 { 161 butikId = propBroker.Broker.Item().GetString("CBMedlemsnummer"); 162 bEmail = propBroker.Broker.Item().GetString("Email"); 163 } 164 } 165 var tidligereAabnehuse = boligManager.TidligereAfholdteAabnehuse(bolig); 166 167 string edhFilesAllInOne = p.GetFieldStringValue("xDokumenterEDHHentAlleUrl"); 168 Dictionary<string, string> edhFiles = BoligManager.GetEDHFilesCompact(p); 169 170 <section class="clearfix sale-item"> 171 <section class="my-sales-items bolig-page bolig-list bolig-list-static"> 172 <div class="container"> 173 <div class="content"> 174 <div class="row"> 175 <div class="col-12"> 176 <h2>@p.GetFieldStringValue("xEjendomAdresseAdresseLinie")<br>@p.GetFieldStringValue("xEjendomAdressePostAdresseLinie")</h2> 177 </div> 178 </div> 179 <div class="row"> 180 <div class="bolig col-md-4"> 181 <div class="box"> 182 <a href='@bolig.LinkUrl' target="_blank"> 183 <div class="img-wrapper"> 184 @if (!String.IsNullOrEmpty(bolig.Label)) 185 { 186 <div class="label"><b>@bolig.Label</b></div> 187 } 188 @{ 189 //PushPromise(imgUrl); 190 } 191 <img src="@imgUrl" class="img-responsive @imgClass" alt="@HttpUtility.HtmlAttributeEncode(bolig.Adresse) @bolig.Ejendomskategori" /> 192 </div> 193 </a> 194 </div> 195 @if (tidligereAabnehuse.Count > 0) 196 { 197 <div class="open-houses"> 198 <b>Tidligere afholdte åbent hus</b> 199 @foreach (var item in tidligereAabnehuse) 200 { 201 <p> 202 @item.Dag @item.DatoFormateret @if (!String.IsNullOrEmpty(item.TidspunktFormateret)) 203 {<text>@item.TidspunktFormateret</text>} 204 </p> 205 } 206 </div> 207 } 208 </div> 209 <div class="col-md-4"> 210 <h3>Detaljer</h3> 211 <table> 212 <tr> 213 <td>Sagsnummer</td> 214 <td align="right"><b>@bolig.Id</b></td> 215 </tr> 216 @if (!propIsErhverv) 217 { 218 if (!String.IsNullOrEmpty(p.GetFieldStringValue("xEjendomBSEjendomstype"))) 219 { 220 <tr> 221 <td>Boligtype</td> 222 <td align="right"><b>@p.GetFieldStringValue("xEjendomBSEjendomstype")</b></td> 223 </tr> 224 225 if (!String.IsNullOrEmpty(p.GetFieldStringValue("xEjendomBSEjendomstypeSupplerende")) && p.GetFieldStringValue("xEjendomBSEjendomstypeSupplerende") != p.GetFieldStringValue("xEjendomBSEjendomstype")) 226 { 227 <tr> 228 <td>Supplerende boligtype</td> 229 <td align="right"><b>@p.GetFieldStringValue("xEjendomBSEjendomstypeSupplerende")</b></td> 230 </tr> 231 } 232 } 233 if (p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerBoligAreal") > 0) 234 { 235 <tr> 236 <td>Boligareal</td> 237 <td align="right"><b>@p.GetFieldStringValue("xEjendomArealerBoligAreal") m<sup>2</sup></b></td> 238 </tr> 239 } 240 if (p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerGrundArealHA") > 0) 241 { 242 <tr> 243 <td>Grundareal</td> 244 <td align="right"><b>@p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerGrundArealHA") hektar</b></td> 245 </tr> 246 } 247 else if (p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerGrundAreal") > 0) 248 { 249 <tr> 250 <td>Grundareal</td> 251 <td align="right"><b>@p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerGrundAreal") m<sup>2</sup></b></td> 252 </tr> 253 } 254 if (p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerKaelderAreal") > 0) 255 { 256 <tr> 257 <td>Kælderareal</td> 258 <td align="right"><b>@p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerKaelderAreal") m<sup>2</sup></b></td> 259 </tr> 260 } 261 if (garageAreal > 0) 262 { 263 <tr> 264 <td>Garage/carport</td> 265 <td align="right"><b>@garageAreal m<sup>2</sup></b></td> 266 </tr> 267 } 268 if (!String.IsNullOrEmpty(altan) && altan.ToLower() == "true") 269 { 270 <tr> 271 <td>Altan</td> 272 <td align="right"><b>Ja</b></td> 273 </tr> 274 } 275 if (p.GetFieldIntValue("xEjendomOpfoertAar") != 0) 276 { 277 <tr> 278 <td>Bygget/ombygget</td> 279 <td align="right"> 280 <b> 281 @p.GetFieldIntValue("xEjendomOpfoertAar") 282 @if (p.GetFieldIntValue("xEjendomOmbyggetAar") != 0) 283 {<text> / @p.GetFieldIntValue("xEjendomOmbyggetAar")</text>} 284 </b> 285 </td> 286 </tr> 287 } 288 if (p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerVaerelser") != 0) 289 { 290 <tr> 291 <td>Antal rum</td> 292 <td align="right"><b>@p.GetFieldStringValue("xEjendomArealerVaerelser") </b></td> 293 </tr> 294 } 295 if (p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerEtager") != 0) 296 { 297 <tr> 298 <td>Etager</td> 299 <td align="right"><b>@p.GetFieldStringValue("xEjendomArealerEtager")</b></td> 300 </tr> 301 } 302 } 303 else 304 { 305 if (!String.IsNullOrEmpty(p.GetFieldStringValue("xEjendomEjendomstype"))) 306 { 307 <tr> 308 <td>Ejendomstype</td> 309 <td align="right"> 310 <b> 311 @p.GetFieldStringValue("xEjendomEjendomstype") 312 @if (!String.IsNullOrEmpty(p.GetFieldStringValue("xEjendomEjendomstypeSupplerende"))) 313 {<text> / @p.GetFieldStringValue("xEjendomEjendomstypeSupplerende")</text>} 314 </b> 315 </td> 316 </tr> 317 } 318 if (p.GetFieldStringValue("xUdbudsForm") == "Salg" && p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerErhvervAreal") > 0) 319 { 320 <tr> 321 <td>Erhvervsareal</td> 322 <td align="right"><b>@p.GetFieldStringValue("xEjendomArealerErhvervAreal") m<sup>2</sup></b></td> 323 </tr> 324 } 325 else if (p.GetFieldStringValue("xUdbudsForm") == "Leje" && p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerEtageAreal") > 0) 326 { 327 <tr> 328 <td>Erhvervsareal</td> 329 <td align="right"><b>@p.GetFieldStringValue("xEjendomArealerEtageAreal") m<sup>2</sup></b></td> 330 </tr> 331 } 332 if (propTypeNr == 12) 333 { 334 <tr> 335 <td>Boligareal</td> 336 <td align="right"><b>@p.GetFieldStringValue("xEjendomArealerBoligAreal") m<sup>2</sup></b></td> 337 </tr> 338 } 339 if (p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerGrundArealHA") > 0) 340 { 341 <tr> 342 <td>Grund</td> 343 <td align="right"><b>@p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerGrundArealHA") hektar</b></td> 344 </tr> 345 } 346 else if (p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerGrundAreal") > 0) 347 { 348 <tr> 349 <td>Grund</td> 350 <td align="right"><b>@p.GetFieldIntValue("xEjendomArealerGrundAreal") m<sup>2</sup></b></td> 351 </tr> 352 } 353 if (p.GetFieldIntValue("xEjendomOpfoertAar") != 0) 354 { 355 <tr> 356 <td>Bygget/ombygget</td> 357 <td align="right"> 358 <b> 359 @p.GetFieldIntValue("xEjendomOpfoertAar") 360 @if (p.GetFieldIntValue("xEjendomOmbyggetAar") != 0) 361 {<text> / @p.GetFieldIntValue("xEjendomOmbyggetAar")</text>} 362 </b> 363 </td> 364 </tr> 365 } 366 } 367 <tr> 368 <td>&nbsp;</td> 369 <td align="right">&nbsp;</td> 370 </tr> 371 @if (!String.IsNullOrEmpty(p.GetFieldStringValue("xEjendomEnergiklassifikation")) && !propIsErhverv) 372 { 373 <tr> 374 <td>Energimærke</td> 375 <td align="right"> 376 <div class="energylabel" data-energylabel="@p.GetFieldStringValue("xEjendomEnergiklassifikation")"></div> 377 </td> 378 </tr> 379 } 380 </table> 381 </div> 382 <div class="col-md-4"> 383 <h3>Mægler</h3> 384 @if (propBroker != null) 385 { 386 string eImg = ""; 387 string bClass = "col-12"; 388 if (propBroker.Employee != null) 389 { 390 string image = propBroker.Employee.Item().GetString("Portrait1000"); 391 if (!String.IsNullOrEmpty(image)) 392 { 393 eImg = image; 394 bClass = "col-7"; 395 } 396 } 397 <div class="row"> 398 @if (!String.IsNullOrEmpty(eImg)) 399 { 400 <div class="col-5"> 401 <a href="@brokerUrl"> 402 @{ 403 //PushPromise(eImg); 404 } 405 <img src="@eImg" class="img-responsive" /> 406 </a> 407 </div>} 408 <div class="@bClass"> 409 <p> 410 @if (propBroker.Employee != null) 411 { 412 <b>@(propBroker.Employee.Name)</b><br> 413 if (!String.IsNullOrEmpty(propBroker.Employee.Email)) 414 { 415 <text>Mail: <a href="mailto:@(Utils.ExtractMaskedEmail(propBroker.Employee.Email))">@Utils.ExtractMaskedEmail(propBroker.Employee.Email)</a><br></text> 416 } 417 if (!String.IsNullOrEmpty(propBroker.Employee.PhoneMobile)) 418 { 419 <text>Tlf.: <a href="tel:@(propBroker.Employee.PhoneMobile)">@Utils.FormatPhoneNumber(propBroker.Employee.PhoneMobile)</a><br></text> 420 } 421 else if (!String.IsNullOrEmpty(propBroker.Broker.Telephone)) 422 { 423 <text>Tlf.: <a href="tel:@(propBroker.Broker.Telephone)">@Utils.FormatPhoneNumber(propBroker.Broker.Telephone)</a><br></text> 424 } 425 <br> 426 } 427 <b>@bName</b><br> 428 @propBroker.Broker.Address<br> 429 @propBroker.Broker.ZipCode @propBroker.Broker.City<br> 430 @if (!String.IsNullOrEmpty(bEmail)) 431 { 432 <text>Mail: <a href="mailto:@(bEmail)">@(bEmail)</a><br /></text> 433 } 434 @if (!String.IsNullOrEmpty(propBroker.Broker.Telephone)) 435 { 436 <text>Tlf.: <a href="tel:@(propBroker.Broker.Telephone)">@(Utils.FormatPhoneNumber(propBroker.Broker.Telephone))</a><br /></text> 437 } 438 </p> 439 </div> 440 </div> 441 } 442 else 443 { 444 <div class="row"> 445 Denne bolig har ingen mægler tilkoblet. 446 </div> 447 } 448 </div> 449 </div> 450 @if (!String.IsNullOrEmpty(edhFilesAllInOne)) 451 { 452 <div class="row"> 453 <div class="col-md-4 hidden-xs">&nbsp;</div> 454 <div class="downloads col-md-8"> 455 <h3>Dokumenter</h3> 456 <table> 457 @foreach (var item in edhFiles) 458 { 459 if (item.Value.ToLower() == "salgsopstilling") 460 { 461 <tr> 462 @if (propIsErhverv) 463 { 464 <td> 465 <a href="@item.Key" class="downloads-link" target="_blank">Salgsprospekt</a> 466 </td> 467 } 468 else 469 { 470 <td> 471 <a href="@item.Key" class="downloads-link" target="_blank">@item.Value</a> 472 </td> 473 } 474 @*<td align="right"> 475 @if (godkendteSager.Contains(bolig.Id)) 476 { 477 <button type="button" class="btn btn-secondary downloads-approve-btn" data-sagsnr="@bolig.Id" data-brugerid="@user.ID" disabled="disabled">Er godkendt</button> 478 } 479 else 480 { 481 <button type="button" class="btn btn-primary downloads-approve-btn" data-sagsnr="@bolig.Id" data-brugerid="@user.ID">Godkend</button> 482 } 483 </td>*@ 484 </tr> 485 @*<tr> 486 <td colspan="2"> 487 <span class="downloads-notice">* hvis du ikke kan godkende salgsopstillingen skal du kontakte din mægler</span> 488 </td> 489 </tr>*@ 490 } 491 else 492 { 493 <tr> 494 <td colspan="2"> 495 <a href="@item.Key" class="downloads-link" target="_blank">@item.Value</a> 496 </td> 497 </tr> 498 } 499 } 500 </table> 501 </div> 502 </div> 503 } 504 </div> 505 </div> 506 @*<input type="hidden" class="js-PropertyID" value="@(p.Id)"> 507 <input type="hidden" class="js-houseID" value="@(bolig.Id)"> 508 <input type="hidden" class="js-productFieldValueAddress" value="@(Dynamicweb.Core.Converter.ToString(p.GetProductFieldValue("xEjendomAdresseAdresseLinie")))">*@ 509 510 511 @{ 512 Dynamicweb.Content.PageService a = new Dynamicweb.Content.PageService(); 513 var pageID = 0; 514 515 var page = a.GetPageByNavigationTag(Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().AreaID, "UserSaleItemsNavigationTag"); 516 517 if (page != null) 518 { 519 pageID = page.ID; 520 } 521 522 } 523 <input type="hidden" class="js-GraphPageAjax" value="Default.aspx?id=@pageID"> 524 525 <section class="my-sales-items-statistic"> 526 <div class="container"> 527 528 <div id="js-insert-Graph@(bolig.Id)"> 529 <div hidden class="acc-toggle loading-text">@Translate("Smartpage.Graphloadingtext", "Vent venligst...")</div> 530 </div> 531 532 <div class="acc-toggle-container row"> 533 <div class="loading@(bolig.Id) acc-toggle js-toggle-chart" data-propertyID="@p.Id" data-houseID="@bolig.Id" data-productFieldValueAddress="@(Dynamicweb.Core.Converter.ToString(p.GetProductFieldValue("xEjendomAdresseAdresseLinie")))" data-acc-label-loading="Hej" data-acc-label-hide="Skjul statistik" data-acc-label-show="Vis statistik">Vis statistik</div> 534 535 </div> 536 </div> 537 </section> 538 539 </section> 540 </section> 541 542 } 543 <section class="no-sales-items"><div class="container mt-4 mb-4 text-center"><h4>@Translate("Smartpage:Mitboligsalg.NoSearch", "Din søgning havde ikke resultater")</h4></div></section> 544 545 546 </div> 547 } 548 else 549 { 550 <section><div class="container mt-4 mb-4 text-center"><h4>@Translate("Smartpage:Mitboligsalg.NoItemsForSale", "Ingen boliger til salg")</h4></div></section> 551 552 } 553 554 } 555 556 } 557

Log ind

Med Mit RealMæglerne er det nemt at følge boligmarkedet. Leder du efter nyt, kan du gemme dine favorit boliger og målrette din søgning ned til mindste detalje. Skal du sælge, kan du løbende følge interessen for din bolig og meget mere.


Kontakt Mægler

Din bolig

* Der samles ingen personlige oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Ved at klikke på denne checkboks giver du dit samtykke til, at dine data samles og behandles af RealMæglerne A/S for at kunne kontakte dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. For at gøre dette skal du blot sende en meddelelse til info@realmaeglerne.dk. Læs mere på privatlivspolitikkerne.

Tilmeld til åbent hus

Adresse:
Dato:
Tidspunkt:

Dine kontaktoplysninger

Du accepterer samtidig vores privatlivspolitikkerne og giver samtykke til, at dine data samles og behandles af RealMæglerne A/S for at kunne kontakte dig

Kontakt Mægler

* Der samles ingen personlige oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Ved at klikke på denne checkboks giver du dit samtykke til, at dine data samles og behandles af RealMæglerne A/S for at kunne kontakte dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. For at gøre dette skal du blot sende en meddelelse til info@realmaeglerne.dk. Læs mere på privatlivspolitikkerne.

Bestil gratis salgsvurdering

Din bolig

Send salgsvurdering til:

Vælg mægler

* Der samles ingen personlige oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Ved at klikke på denne checkboks giver du dit samtykke til, at dine data samles og behandles af RealMæglerne A/S for at kunne kontakte dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. For at gøre dette skal du blot sende en meddelelse til info@realmaeglerne.dk. Læs mere på privatlivspolitikkerne.

Bestil gratis salgsvurdering

Din bolig

Send salgsvurdering til:

Vælg mægler

* Der samles ingen personlige oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Ved at klikke på denne checkboks giver du dit samtykke til, at dine data samles og behandles af RealMæglerne A/S for at kunne kontakte dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. For at gøre dette skal du blot sende en meddelelse til info@realmaeglerne.dk. Læs mere på privatlivspolitikkerne.