Søg bolig

0 Boliger til salg

Lovpligtige oplysninger

 

Til opfyldelse af Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom, § 27 gives disse oplysninger:

Virksomhedens CVR-nr. :38413724

FORSIKRINGSOPLYSNINGER
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Forsikring, Langebrogade 3F, 1411 København K, tlf. 33 36 95 95, www.hdi.global.

Forsikring dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggendei Europa.

ERHVERVSSTYRELSEN
Ejendomsmæglerloven er underlagt Erhvervsstyrelsen. Se mere på www.erhvervsstyrelsen.dk.

FAGLIGE ORANISTATIONER
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlem af Danske Ejendomsmæglerforening, www.de.dk.

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.

MEDARBEJDERE
Renny Clemmensen - Indehaver, Ejendomsmægler MDE

 

Til opfyldelse af Lov om omsætning af fast ejendom § 21 gives disse oplysninger:

SAMARBEJDSAFTALER

 • Jyske Bank A/S
 • Willis
 • Boligsiden A/S

PROVISION, VEDERLAG, RABAT
Der modtages provision, vederlag eller rabat for fremskaffelse af / henvisning til:

 • Jyske Bank A/S

Kontakt os for yderligere oplysninger om provisionsens, vederlagets eller rabattens størrelse.

Til opfyldelse af Forbrugerklageloven § 4 gives disse oplysninger:

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHED
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til:

 • Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S., Tlf.: 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk
 • Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Tlf.: 72 40 56 00, dnfe.naevneneshus.dk

Persondatapolitik for RealMæglerne Renny Clemmensen ApS

I ejendomsmæglervirksomheden

RealMæglerne Renny Clemmensen ApS, cvr: 38413724, Teglholmsgade 64A, st., 2450 København SV, tlf.: 31484849, mail: [email protected]

har jeg fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan jeg indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med mig og aftager mine ydelser, hvad enten det er på min hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet.

Jeg respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil jeg sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, jeg har modtaget dine oplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.

Jeg behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos mig, om det er på min hjemmeside, over telefon eller mail.

Jeg indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i min relation til dig, og nødvendige for at optimere mine ydelser i øvrigt.

 • Når du benytter min hjemmeside, herunder bestiller diverse ydelser via kontaktformularen, indsamler jeg dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med mig, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 1 år fra seneste kontakt.

 • Når du indgår i et kundeforhold med mig, herunder benytter dig af mine sagsbehandlingsydelser, ønsker at få udarbejdet en købsaftale, berigtigelse, skøde eller ønsker mine køberrådgivningsydelser, har jeg behov for yderligere oplysninger. Du får yderligere oplysning om mine persondatabehandling i disse situationer.

Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med mig, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra kundeforholdets afslutning.

 • Når du kontakter mig direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i mine telefon- og/eller IT-systemer.

Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med mig, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter.

Hvis jeg undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, jeg behandler om dig ved at kontakte mig.

Jeg videregiver dine personoplysninger til mine øvrige samarbejdspartnere og evt. boligsiden A/S.

jeg videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra mig.

Herudover kan jeg videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.

Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra mig eller mine samarbejdspartnere ved at kontakte mig.

Hvis dine personoplysninger videregives til tredjelande, vil du blive oplyst om dette.

Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som mig.

Jeg indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan jeg modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.

Jeg sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter jeg dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Jeg kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder mig ret til dette, fordi jeg løbende vil sikre, at jeg opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for mine almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Realmæglernes Kundeunivers

Log ind

Med Mit RealMæglerne er det nemt at følge boligmarkedet. Leder du efter nyt, kan du gemme dine favorit boliger og målrette din søgning ned til mindste detalje. Skal du sælge, kan du løbende følge interessen for din bolig og meget mere.


Kontakt Mægler

Din bolig

* Der samles ingen personlige oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Ved at klikke på denne checkboks giver du dit samtykke til, at dine data samles og behandles af RealMæglerne A/S for at kunne kontakte dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. For at gøre dette skal du blot sende en meddelelse til [email protected]. Læs mere på privatlivspolitikkerne.

Tilmeld til åbent hus

Adresse:
Dato:
Tidspunkt:

Kontakt Mægler

* Der samles ingen personlige oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Ved at klikke på denne checkboks giver du dit samtykke til, at dine data samles og behandles af RealMæglerne A/S for at kunne kontakte dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. For at gøre dette skal du blot sende en meddelelse til [email protected]. Læs mere på privatlivspolitikkerne.

Bestil gratis salgsvurdering

Din bolig

Send salgsvurdering til:

Vælg mægler

* Der samles ingen personlige oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Ved at klikke på denne checkboks giver du dit samtykke til, at dine data samles og behandles af RealMæglerne A/S for at kunne kontakte dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. For at gøre dette skal du blot sende en meddelelse til [email protected]. Læs mere på privatlivspolitikkerne.

Bestil gratis salgsvurdering

Din bolig

Send salgsvurdering til:

Vælg mægler

* Der samles ingen personlige oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Ved at klikke på denne checkboks giver du dit samtykke til, at dine data samles og behandles af RealMæglerne A/S for at kunne kontakte dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. For at gøre dette skal du blot sende en meddelelse til [email protected]. Læs mere på privatlivspolitikkerne.